Puro Marketing-ek argitaratutako hurrengo artikuluan, ahots ezberdinek kontsumitzaileengan eroste prozesuan nolako eragina duten ulertu dezakegu. Neuromarketin-ak, ahotsek inkonstientean duten efektua ezagutzen laguntzen digu.

https://www.puromarketing.com/44/31700/neuromarketing-voz-como-segun-neurociencia-diferentes-voces-afectan-consumidores.html

Neuromarketineko zerbitzuei buruz informazio gehiago nahi baduzu:http://www.gura.eus

Neuromarketina  eta  ahotsa:  nola  eragiten  du  kontsumitzaileegan