NEUROMARKETIN LABORATEGIA

Neuromarketin laborategia tresna neurozientifiko ezberdinen bidez merkatu azterketak egiteko erabiltzen dugun espazioa da. Kasu batzuetan ingurumen errealetan ere erabil daitezke tresna hauek, ohikoena eta gomendagarriena izan ez arren.

Neuromarketin-ak kontsumitzaileen jarrera, erreakzio eta ohiturak zorroztasun zientifiko eta segurtasun altuagoaz aztertzen dituzten merkatu ikerketak burutzeko aukera ematen digu.

Neuromarketin tresnak

Tresna neurozientifiko ezberdinek estimulo jakin baten aurrean pertsonak dituen erreakzio ez kontzienteak neurtzen dituzte (publizitatea, marka, mezuak, kreatibitaeak, usainak, ,…).

Neuromarketin laborategi gehienek gaur egun froga berdin batean eta sujetu berdinarekin tresna ezberdinak modu konbinatuan erabiltzeko aukera eskeintzen dute. Modu honetan lortutako informazioa tresnak independienteki erabilita lortutakoa baino askoz baliagarriagoa da.

Bi tresna mota daude: garun neurketak egiten dituztenak eta bestelako neurketak egiten dituztenak.

Garun neurketak egiten dituzten tresnak:

 • Nagusiak: fMRI (Oihartzun Magnetiko Funtzionala) eta EEG (Elektroenzefalograma)
 • Ez hain ohikoak: PET (Positroi-Emisioagatiko Tomografia), TMS (garezurrean zeharreko estimulazio magnetikoa), SST (Egoera Egonkorreko Topografia) y MEG (Magneto enzefalografia).

Bestelako neurketak egiten dituztenak:

 • Nagusiak: Konduktantzia epidermikoa, Jarraipen okularra (Begiradaren jarraipena) (Eye Tracker), TAI (Asoziazio Inplizituko Testa), IRT (Erreakzio Inplizituko Testa), Aurpegi kodifikazioa(Face Coding).
 • Ez hain ohikoak : MG Faziala (Aurpegi Elektromiografia)

TRESNAK

Modu praktikoan neuromarketinera gerturatzea helburu duen web orri honetan marketin alorrean gehien erabiltzen diren tresnetaz arituko gara. Hauetariko batzuk GURALAB-en daude eskuragai.

Eye tracker Neuromarketing

EYE TRACKER

Estimulo baten aurrean begiradaren ibilbide eta posizioa neurtzen ditu.

BIOSENTSOREAK

Azaleko konduktibitatea, odol-pultsuaren bolumena eta mugimendua neurtzen ditu.

Electroencefalograma Neuromarketing

ELEKTROENZEFALOGRAMA

Garunaren aktibitate elektrikoa neurtzen du garun uhinetan aldaketak antzemanaz.

Jarraipen okularra (Eye tracker):

Ikuste-miaketa teknologia honek estimulo baten aurrean begiradaren ibilbide eta posizioa neurtzen ditu, hala nola fase hauetako bakoitzaren finkapen denbora. Aztertutako estimuluaren eraginkortasunaren inguruko informazio benetan baliagarria lor dezakegu honi esker.

Tresna honetatik ondorengoak lor ditzakegu:

 • Elementuen ikuste-arreta- Finkapenak.
 • Estrategiak, bilaketa begirada ibildeak.
 • Interes eta nahasmen ereduak.
 • Bereizmen espaziala.

Aplikazioak: Webguneen erabilgarritasun eta diseinu frogak. / Erreakzio frogak dendetan. / Apalategien diseinu eta produktuen kokapen frogak. / Ontzien diseinu frogak (Marka eta produktu izenen ikusgaitasuna). /Iragarki eta bideo frogak. / Inprimatze eta imajinen diseinu frogak. / Kontsumitzailearen informazio behaketaren azterketa. / Estimuluen pertzepzio hierarkia ezartzea (zein elementu hautematen diren lehenik eta zeintzuk pasatzen diren oharkabean).

Biosentsoreak, Konduktantzia epidermikoa:

Azaleko konduktibitatea (aktibitate electrodermikoa), odol-pultsuaren bolumena (aktibitate kardiobaskularra) eta mugimendua neurtzen ditu. Nerbio-sistema autonomo sinpatikoaren aktibazioan ematen diren aldaketak antzemateko aukera ematen digu, zeinak sujetuak estimulo baten aurrean duen egoera emozional eta kognitiboarekin zuzenki erlazionaturik dauden. Aktibazio emozionalean aldaketak adierazten dizkigu hain zuzen eta baita zenbait buruko egoera, hala nola estresa edo estimulu jakin batekiko arreta.

Tresna honek eskein diezaguke:

 • Eragin emozionala
 • Estimulo ezberdinekiko erantzun fisikoa.

Aplikazioak: Erosketa jarreraren iragarpena. / Estimulo ezberdinek sortzen duten aktibazio eta eragin emozionalaren frogak, hala nola: telebista iragarki bat, produktu berri baten packaging-a edo denda batera bisita.

ELELCTROENCEFALOGRAMA (EEG):

Elektroenzefalogramak gure garunaren aktibitate elektrikoa neurtzen du garun uhinetan aldaketak antzemanaz. Teknika ez inbasiboa da, denbora bereizmen oso ona eskaintzen duena eta bereizmen espazial mugatukoa.

Emozio eta prozesu kognitiboekin erlazionatutako alorretan hainbat estimuluren aurrean garunaren erantzuna ezagutzeko aukera ematen digu, hala nola atentzioa eta memoria.

Bertatik lor daiteke:

 • Balentzia emozionala
 • Atentzioa
 • Engagement
 • Memorizazioa

Noiz erabiltzen da?
Garapen bidean dauden froga eta iragarkiak. / Kreatibitate baten emozio inpaktu frogak. / Packaging ebaluaketak. / Kanpaina berrien saiaketak. / Filma aurrerakin frogak. / Iragarki ala bideoen momentu nagusien identifikazioa. / Webguneen diseinu eta erabilgarritasun frogak. / Esperientzi frogak dendetan. / Eslogan frogak.

Codificación Facial

FACE CODING

Aurpegiko giharren erreakzio ez kontzienteen bidez estimulu batek eragindako funtsezko emozioak aztertzen digu .

fMRI

fMRi-a

Garun aktibitatearen imajinak lortzeko aukera ematen du.

Test IAT / IRT

IAT

Zaletasun ez kontzienteak ezagutzeko aukera ematen du.

Aurpegi Kodifikazioa (Face coding):

Aurpegiko giharren erreakzio ez kontzienteen bidez estimulu batek eragindako funtsezko emozioak aztertzen laguntzen digu tresna honek. Mikro espresioak bat-batekoak dira eta momentuko informazioa igortzen dituzte.

Paul Ekman-ek definititutako 6 funtsezko emozioak neurtzen ditu: zoriontasuna, tristura, nazka, beldurra, haserrea, harridura eta errefusa.

Tresna honen bidez lor daiteke:

 • Balentzia emozionala.
 • Funtsezko 6 emozioak.

Noiz erabiltzen da? Piragarki frogak. / Filma aurrerakin frogak.


fMRi-a:

Erresonantzi Magnetiko Funtzionalak garuna lan egiten ari den bitartean bertako aktibitatearen imajinak lortzeko aukera ematen du bereizmen espazial handia ekainiz. Makina honek garunaren barnealdeko guneetako datuak igortzen ditu, leku jakinetako odolaren oxigeno maila neurtuaz.

Oso tresna interesgarria izan arren, bere kostu altuagatik ez da oso ohikoa. Gainera, denbora muga altua du eta ez du sujetuaren mugimendua baimentzen.

Lor daitezken datuak:

 • Balentzia emozionala
 • Zentzumen-pertzepzioa
 • Oroimenaren kodifikazioa
 • Zaletasunak

Noiz erabiltzen da? Kanpaina eta produktu berrien frogak. / Iragarkien froga eta garapena. / Iragarki ala bideoen momentu nagusien identifikazioa. / Ontzien diseinu frogak. / Salneurri frogak. / Marka erreposizionamenduak. / Marka iragarpena. / Zentzumen frogak.


Test de Asociación Implícita (IAT):

Test mota honek sujetuen zaletasun ez kontzienteak ezagutzeko aukera ematen du kontzeptu ezberdinen arteko asoziazioaren bidez. Estimulo ezberdinen kategorizazioaren aurrean sujetuaren erantzunaren azkartasuna neurtzen da, bere zaletasun inplizituak ezagutu ahal izateko. Asoziazio mota ezberdinak eta kontzeptu ezberdinen artean duten indarra neurtzeko erabiltzen dira hein handi batean, sujetuaren erantzunaren azkartasuna kontzeptu eta atributuaren arteko asoziazio mailarekiko zuzenki propoltzionala dela onartuaz.

 • Asoziazio inplizitoak
 • Erreakzio denbora

Priming semantiko testa (IRT):

Test honek gure garun asoziazioen indarrarekin oso erlazionaturik dauden erreakzio denborak neurtzen ditu. Zenbat eta indartsuagoak izan asoziazio hauek, are eta azkarragoak izango dira estimuloekiko erantzunak.

Noiz erabiltzen da? Pertsona ospetsuen parte hartzearen inpaktua. / Mailetan segmentatzea. / Markaren posizionamendua. / Markaren oroigarritasuna. / Packaging-aren irtenguneen ezaugarriak.


LABORATEGIA TRESNAK

Modu praktikoan neuromarketinera gerturatzea helburu duen web orri honetan marketin alorrean gehien erabiltzen diren tresnetaz arituko gara. Hauetariko batzuk GURALAB-en daude eskuragai.

Eye tracker Neuromarketing

EYE TRACKER

estimulo baten aurrean begiradaren ibilbide eta posizioa neurtzen ditu.

Jarraipen okularra (Eye tracker):

Ikuste-miaketa teknologia honek estimulo baten aurrean begiradaren ibilbide eta posizioa neurtzen ditu, hala nola fase hauetako bakoitzaren finkapen denbora. Aztertutako estimuluaren eraginkortasunaren inguruko informazio benetan baliagarria lor dezakegu honi esker.

Tresna honetatik ondorengoak lor ditzakegu:

 • Elementuen ikuste-arreta- Finkapenak.
 • Estrategiak, bilaketa begirada ibildeak.
 • Interes eta nahasmen ereduak.
 • Bereizmen espaziala.

Aplikazioak: Webguneen erabilgarritasun eta diseinu frogak. / Erreakzio frogak dendetan. / Apalategien diseinu eta produktuen kokapen frogak. / Ontzien diseinu frogak (Marka eta produktu izenen ikusgaitasuna). /Iragarki eta bideo frogak. / Inprimatze eta imajinen diseinu frogak. / Kontsumitzailearen informazio behaketaren azterketa. / Estimuluen pertzepzio hierarkia ezartzea (zein elementu hautematen diren lehenik eta zeintzuk pasatzen diren oharkabean).

BIOSENTSOREAK

Azaleko konduktibitatea, odol-pultsuaren bolumena eta mugimendua neurtzen ditu.

Biosentsoreak, Konduktantzia epidermikoa:

Azaleko konduktibitatea (aktibitate electrodermikoa), odol-pultsuaren bolumena (aktibitate kardiobaskularra) eta mugimendua neurtzen ditu. Nerbio-sistema autonomo sinpatikoaren aktibazioan ematen diren aldaketak antzemateko aukera ematen digu, zeinak sujetuak estimulo baten aurrean duen egoera emozional eta kognitiboarekin zuzenki erlazionaturik dauden. Aktibazio emozionalean aldaketak adierazten dizkigu hain zuzen eta baita zenbait buruko egoera, hala nola estresa edo estimulu jakin batekiko arreta.

Tresna honek eskein diezaguke:

 • Eragin emozionala
 • Estimulo ezberdinekiko erantzun fisikoa.

Aplikazioak: Erosketa jarreraren iragarpena. / Estimulo ezberdinek sortzen duten aktibazio eta eragin emozionalaren frogak, hala nola: telebista iragarki bat, produktu berri baten packaging-a edo denda batera bisita.

Electroencefalograma Neuromarketing

ELEKTROENZEFALOGRAMA

Garunaren aktibitate elektrikoa neurtzen du garun uhinetan aldaketak antzemanaz.

ELELCTROENCEFALOGRAMA (EEG):

El elektroenzefalogramak gure garunaren aktibitate elektrikoa neurtzen du garun uhinetan aldaketak antzemanaz. Teknika ez inbasiboa da, denbora bereizmen oso ona eskaintzen duena eta bereizmen espazial mugatukoa.

Emozio eta prozesu kognitiboekin erlazionatutako alorretan hainbat estimuluren aurrean garunaren erantzuna ezagutzeko aukera ematen digu, hala nola atentzioa eta memoria.

Bertatik lor daiteke:

 • Balentzia emozionala
 • Atentzioa
 • Engagement
 • Memorizazioa

Noiz erabiltzen da?
Garapen bidean dauden froga eta iragarkiak. / Kreatibitate baten emozio inpaktu frogak. / Packaging ebaluaketak. / Kanpaina berrien saiaketak. / Filma aurrerakin frogak. / Iragarki ala bideoen momentu nagusien identifikazioa. / Webguneen diseinu eta erabilgarritasun frogak. / Esperientzi frogak dendetan. / Eslogan frogak.

Codificación Facial

FACE CODING

Aurpegiko giharren erreakzio ez kontzienteen bidez estimulu batek eragindako funtsezko emozioak aztertzen digu .

Aurpegi Kodifikazioa (Face coding):

Aurpegiko giharren erreakzio ez kontzienteen bidez estimulu batek eragindako funtsezko emozioak aztertzen laguntzen digu tresna honek. Mikro espresioak bat-batekoak dira eta momentuko informazioa igortzen dituzte.

Paul Ekman-ek definititutako 6 funtsezko emozioak neurtzen ditu: zoriontasuna, tristura, nazka, beldurra, haserrea, harridura eta errefusa.

Tresna honen bidez lor daiteke:

 • Balentzia emozionala.
 • Funtsezko 6 emozioak.

Noiz erabiltzen da? Piragarki frogak. / Filma aurrerakin frogak.


fMRI

fMRi-a

Garun aktibitatearen imajinak lortzeko aukera ematen du.

fMRi-a:

Erresonantzi Magnetiko Funtzionalak garuna lan egiten ari den bitartean bertako aktibitatearen imajinak lortzeko aukera ematen du bereizmen espazial handia ekainiz. Makina honek garunaren barnealdeko guneetako datuak igortzen ditu, leku jakinetako odolaren oxigeno maila neurtuaz.

Oso tresna interesgarria izan arren, bere kostu altuagatik ez da oso ohikoa. Gainera, denbora muga altua du eta ez du sujetuaren mugimendua baimentzen.

Lor daitezken datuak:

 • Balentzia emozionala
 • Zentzumen-pertzepzioa
 • Oroimenaren kodifikazioa
 • Zaletasunak

Noiz erabiltzen da? Kanpaina eta produktu berrien frogak. / Iragarkien froga eta garapena. / Iragarki ala bideoen momentu nagusien identifikazioa. / Ontzien diseinu frogak. / Salneurri frogak. / Marka erreposizionamenduak. / Marka iragarpena. / Zentzumen frogak.


Test IAT / IRT

IAT

Zaletasun ez kontzienteak ezagutzeko aukera ematen du.

Test de Asociación Implícita (IAT):

Test mota honek sujetuen zaletasun ez kontzienteak ezagutzeko aukera ematen du kontzeptu ezberdinen arteko asoziazioaren bidez. Estimulo ezberdinen kategorizazioaren aurrean sujetuaren erantzunaren azkartasuna neurtzen da, bere zaletasun inplizituak ezagutu ahal izateko. Asoziazio mota ezberdinak eta kontzeptu ezberdinen artean duten indarra neurtzeko erabiltzen dira hein handi batean, sujetuaren erantzunaren azkartasuna kontzeptu eta atributuaren arteko asoziazio mailarekiko zuzenki propoltzionala dela onartuaz.

 • Asoziazio inplizitoak
 • Erreakzio denbora

Priming semantiko testa (IRT):

Test honek gure garun asoziazioen indarrarekin oso erlazionaturik dauden erreakzio denborak neurtzen ditu. Zenbat eta indartsuagoak izan asoziazio hauek, are eta azkarragoak izango dira estimuloekiko erantzunak.

Noiz erabiltzen da? Pertsona ospetsuen parte hartzearen inpaktua. / Mailetan segmentatzea. / Markaren posizionamendua. / Markaren oroigarritasuna. / Packaging-aren irtenguneen ezaugarriak.


Informazio geIhago nahi?

Neuromarketin-arekin erlazionaturiko informazio gehiago nahi baduzu (ikerketa zerbitzuak, aplikazio praktikoak)…